Πρόσκληση ενδιαφέροντος Α/Α 22 για το έργο προμήθεια ελαιοσυλλεκτών

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.