Πρόσκληση ενδιαφέροντος Α/Α 25 για το έργο προμήθεια χορτοκοπτικών

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.