Πρόσκληση ενδιαφέροντος Α/Α 21 για το έργο προμήθεια πολυμηχανήματος

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.