Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα -καν (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύει- Δραστηριότητα ΣΤ.ΙΙ.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθμόν 662/25452/30-3-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2019 © as-aigion. All Rights Reserved – Ο.Ε.Φ.