Σύγχρονο ιστορικό

To 1995 το ελαιοτριβείο μετατράπηκε απο κλασσικού τύπο σε φυγοκεντρικό, ενώ το 2011 απο τριφασικό σε διφασικό. Έχει ενταχθεί κατα το παρελθόν δύο φορές (τελευταία φορά το 2011) σε επενδυτικούς – αναπτυξιακούς νόμους για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Υποδομές - Εγκαταστάσεις

Ο συνεταιρισμός διαθέτει ελαιοτριβείο με μηχανήματα φυγοκεντρικού τύπου (διφασικά), και έχει τύχει εκσυγχρονισμού κατα το παρελθόν. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται χώρος παραλαβής ελαιοκαρπού, χώροι υγιεινής, χώροι γραφείων, χώρος κατεργασίας ελαιοκαρπού, χώρος δεξαμενών με τέσσερεις(4) δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 240 τόνων.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού περιλαμβάνουν :

Διοίκηση

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται απο τους :