/
Τεστ Πρότζεκτ

Τεστ προτζεκτ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της περιοχής…

ΤΕΣΤ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της περιοχής. Ο Α.Σ. Αιγιών, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων. Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της περιοχής. Ο Α.Σ. Αιγιών, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων. Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της περιοχής. Ο Α.Σ. Αιγιών, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της περιοχής. Ο Α.Σ. Αιγιών, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων. Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.