/
Αρθρο τεστ

ΤΕΣΤ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΣΤ ΑΡΘΡΟ

Αποτελέσματα: Ολοκληρώθηκε

Ο Α.Σ. Αιγιών, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων. Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Ο Α.Σ. Αιγιών, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων…

Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης: